Brzo serviranje gomile CSS i JS fajlova

Upravo sam naleteo na odličnu tehniku za brzo serviranje statičnog sadržaja, pre svega CSS i JS fajlova. Ako seckate CSS i JS na više fajlova kako biste raspodelili stvari u logične celine onda se vrlo lako možete suočavate sa problemima koje uzrokuje prevelik broj HTTP zahteva. Tehnika opisana u Faster Page Loads—Bundle Your CSS and Javascript članku na SitePointu omogućava da se više fajlova istog tipa iz istog foldera spoje na server strani i budu usluženi kroz jedan HTTP zahtev, samim tim dovodeći do značajno bržeg učitavanja stranice.