Top Sites, trenutno

Stvari koje su mi trenutno "prikačene" kao top sites u Safariju:

My top sites

My top sites

Idemo redom:

  1. Naš activeCollab - tu se dešava sav razvoj, planiranje itd.
  2. activeCollab.com forum - možda je forum danas već "tradicionalan" način komunikacije sa zajednicom, ali ipak volim tu formu.
  3. Help Desk - podrška je možda nužno zlo, ali takođe i nešto što razlikuje firme koje žele ozbiljno da se bave prodajom softvera i hobije. Od prvog dana do danas koristimo HelpSpot.
  4. Payment Gateway - porudžbine, statistike i izveštaji, povrat i poništenje porudžbina itd, sve na jednom mestu. Partner je FastSpring.
  5. Build & Deploy - naša lokalna Jenkins instalacija koju koristimo da pravimo razvojne i produkcione buildove, kao i za neke deployment zadatke.
  6. GitHub - Gde nam je sav kod…

Sve vezano za posao. Jedna stvar je sigurna - na ovoj listi se neće nalaziti ni jedna društvena mreža :)