RSS i redistribucija sadržaja

Stiže mi mail sa jednog od domaćih agregatora gde predstavljaju svoj servis, navode prednosti izlistavanja bloga na istom itd. Jedna od rečenica iz maila mi je zapela za oko:

Preuzimamo samo one blogove koje je web sajt postavio u RSS formatu, jer se sadržaj iz RSS-a smatra slobodnim za preuzimanje.

Ovo nije istina. Sav sadržaj je u osnovi zaštićen od kopiranja osim ako autor nije naveo da stvari stoje drugačije. To što je neko omogućio praćenje novog materijala na sajtu time što je dodao RSS feed ne čini sam sadržaj automatski dostupnim za redistribuciju - za to vam treba pismeno odobrenje autora, osim u situaciji kada uz sadržaj nije navedeno da je dostupan pod licencom koja dozvoljava redistribuciju.

Meni je lično svejedno, pošto sve što ovde napišem ide pod CC licencom koja dozvoljava redistribuciju, ali me na momenat izbaci kada se neko pravi neuk kako bi stvari išle u njegovu korist. Ukoliko se baviš redistribucijom sadržaja, razumi licenciranje istog - to ti je posao.