Prikaz poruka u web aplikacijama

Jedan od tipičnih scenarija na webu: korisnik je kliknuo na link (dugme, ikonicu...) "obriši tekst", zahtev je prosleđen aplikaciji i ona je odradila šta je imala. Sasvim je normalno da se nakon toga na neki način da do znanja korisniku šta se desilo (akcija je uspešno izvršena, došlo je do greške jer aplikacija ne može da nađe traženi tekst, operacija brisanja iz nekog razloga nije uspešno izvršena i tako dalje). Postoji više načina na koje se ovo može izvesti, a u svom radu sam koristio sledeća tri pristupa:

  • Prikaz poruke u dijalogu (zasebna stranica koja služi samo za prikaz poruke) sa opcijama na osnovu kojih korisnik može da odabere gde će dalje. Ovaj pristup ide uz opcionu redirekciju na stranicu koja je po mišljenju developera logičan korak nakon preduzete akcije (ovakav način prikaza je manje više pravilo kod popularnih forum skripti). Ovaj pristup sam ranije jako mnogo koristio.
  • Prikazuje se samo poruka o grešci u dijalogu. Ako je akcija uspešno izvršena ne prikazuje se nikakva poruka (ne smaramo korisnika) – samo ga prebacimo na stranicu koju smatramo da je naredni korak i to je to. Iako mi se nekad ovo činilo kao sasvim razumno rešenje koristio sam ga samo u jednoj aplikaciji i odustao od njega. Naime, kad radim sa nekom web aplikacijom obično imam otvoreno više tabova sa istom aplikacijom tako da ne moram mnogo da se šetam kroz menije i opcije aplikacije. Pri korišćenju spomenute aplikacije (kod koje sam koristio ovaj pristup) dešavalo mi se u više navrata da se prebacim na neki od tabova, pogledam stranicu i zapitam se "Šta sam ovde dođavola (u)radio?". Znam da je sve prošlo kako treba, ali mi je često trebalo vremena da se setim šta je prošlo kako treba. To ne valja!
  • Nakon izvršene akcije korisnik se redirektuje na stranicu koju developer smatra narednim korakom, a statusna poruka se prikazuje na toj stranici. Poruka je uvek na nekom vidnom mestu, a nakon što je korisnik video poruku ima mogućnost da je skloni ako mu smeta (klikom na samu poruku). Ovaj pristup koristim u svim skorijim projektima i izuzetno sam zadovoljan. Za realizaciju ovog potrebno je omogućiti da trenutni zahtev "kaže" stranici na koju redirektuje tip (poruka o uspešno izvršenoj akciji, grešci, upozorenje itd) i tekst poruke koju ona treba da prikaže, ali o tom nekom drugom prilikom :)

O ovoj temi sam već ranije pisao, ali tada nisam koristio treće rešenje koje mi se do sada pokazalo kao najbolje. Koji pristup vi smatrate da je najbolji i u kojim slučajevima (ne mora da bude jedan od tri pristupa koja sam naveo)?