Manager's Function

"The manager's function is not to make people work but to make it possible for people to work."

David Walker, u recenziji Peopleware knjige

Filmovi i popularna kultura, a i opšta ljudska priroda, daju kompletno pogrešnu sliku o tome šta i kako treba raditi. Uspešni ljudi koje znam i poštujem su gotovo po pravilu tiha voda, a ne flashy superstar stereotip kakav mediji serviraju.