Apple i NFC

Kroz par diskusija koje sam sa @godza imao o iPhone 5, uvek se nekako vratimo na NFC. Moje razmišljanje o tome koje nisam uspeo (stigao?) da verbalizujem se svodi na:

The truth is that NFC won’t take off without Apple — at least not nearly as quickly as it would with Apple

Izvor: Technology vs. Utility by Matt Drance

Sumnjam da Apple ne može da shipuje NFC sada ili čeka da ga neko drugi učini "prevelikim da bi se dalje ignorisao". Mislim da je istina bliže tome da Apple zna da NFC neće "poleteti" bez njih, te da ga čuvaju za novu generaciju uređaja i dobar use case koji će običnom korisniku (ne nekom zagriženom giku) biti očigledan i jako brzo nezamenljiv.

Sada se ne bih usudio da predvidim šta je tačno taj use case, ali mora biti dobra demonstracije tehnologije, a za to je potrebno partnerstvo sa nekim poznatim i sveprisutnim brendom (na američkom tržištu). Keyless otključavanje automobila nekog od premium brendova deluje zanimljivo kao demonstracija, ali pre će biti nešto tipa plaćanja računa u Starbucksu telefonom (na ovaj način bi se Apple "ugradio" i uzmeo deo kolača i na tom frontu).

Android uređaji mogu da se hvale što su tehnologiju dodali ranije, ali najviše će profita uzeti onaj koji tu tehnologiju učini masovno željenom i korišćenom. Sumnjam da su to Google i Android (po statistikama, većina Android korisnika nisu velike "trošadžije").

Vreme će pokazati…