Zgodna organizaciona tehnika za usavršavanje

Pre neki dan sam pisao o jednoj tehnici za usvajanje dobrih navika. Cela priča se može svesti na to da treba da se menja jedna po jedna navika, a ne više odjednom i da se novoj navici posveti 30 dana. Ukoliko se pokaže da se navika ne uklapa u vaš stil života ili da vam ne pomaže, super - odustanete od nje i znate da vam nije radila posao.

Zanimljivo je kada u knjizi koja je prevashodno namenjena organizacijama koje žele da usvoje lean način razmišljanja naletite na tehniku za rešavanje problema i usavršavanje koju odmah možete da primenite i u svakodnevnom životu.

pdca.jpg

Plan-Do-Check-Act (PDCA) je četvorostepeni proces koji se koristi kako bi se došlo do boljeg rešenja određenog problema ili dosegao određeni cilj. Koraci su:

  1. Plan - Definišemo problem i pretpostavimo da bi određeni proces pomogao u rešavanju problema. Zanimljiva tehnika iz "The Hitchhikers Guide to Lean": rečenica formulisana kao "Ako ... očekujem ..." dovoljna je da se pokrije ovaj korak. Na primer: "Ako počnem zdravije da se hranim, očekujem da ću biti zdraviji i da ću manje novca trošiti na hranu" ili pak "Ako počnem da ustajem rano očekujem da ću biti odmorniji, pre završavati posao kako bih imao više vremena da se posvetim drugim stvarima".
  2. Do - Unosimo izmenu na osnovu plana. 30-to dnevna posvećenost iz prethodnog teksta deluje kao dobro odmeren period za većinu izmena koje mi padaju na pamet, ali verujem da za neke složenije stvari treba više vremena.
  3. Check - Nakon vremenskog perioda određenog u Plan koraku merimo ostvarene rezultate.
  4. Act - U ovom koraku gledamo u kakvom su odnosu ostvareni rezultati sa onim što smo očekivali. Da li se osećam zdravije? Odmornije? Da li trošim manje novca na hranu? Ovo je korak gde se najviše uči jer sada pored pretpostavke imamo i stvarne podatke na osnovu kojih možemo da izvučemo neku pouku, vidimo gde se grešilo i kako cela stvar može da se unapredi itd. Usvajaju se delovi koji su doneli rezultate, na greškama se uči i krug se ponavlja.

Proces je iterativan i ponavlja se iznova kako bi se stvar na kojoj radimo dalje usavršavala. Ono što je meni lično zanimljivo je jasno definisanje očekivanja u prvom koraku. Ranije sam pravio niz grešaka tako što sam počinjao izvesne stvari bez jasno definisanog cilja i načina kako da merim da li napredujem, tapkam u mestu ili nazadujem.

Za više informacija: PDCA na Wikipediji. Autor dijagrama: Karn G. Bulsuk.