Osveženje naslovne stranice

Danas smo pustili osveženu verziju activeCollab.com naslovne stranice. Kažem osveženu zato što nismo išli sa kompletno novim pristupom, već sa laganom evolucijom postojećeg stila. Izbacili smo dve varijante. Prva ima naglašen poziv da se pogleda Intro video:

 

Verzija A

Verzija A

a druga balansira dalji opis aplikacije (prostom listom problema koje activeCollab rešava) sa pozivom da se pogleda Intro video:

Verzija B

Verzija B

Sistem pojednako servira i jednu i drugu verziju, pa ćemo kroz desetak, petnaest dana videti koja više ljudi dovodi do demoa i zadržati je.

Pored videa, novost je da je sada znatno naglašeniji naslov stranice i Call to Action (kreiranje demoa), kao i da je social proof bolje prezentovan (activeCollab se prodaje već više od 5 godina i imamo hiljade korisnika među kojima i dosta zvučnih imena), a da opet nije previše napadan.

Sada nam ostaje da gledamo ponašanje korisnika, konverzije i dalje peglamo, u skladu sa tim. Zarad poređenja, evo je i naslovna stranica koju nova verzija menja:

Stara naslovna stranica

Stara naslovna stranica