Navučen na activeCollab 3

Predugo radimo na verziji 3 (više od dve godine). U svom tom razvoju, jedan od ključnih majlstona je bio momenat kada ćemo mi početi da koristimo verziju 3 za naše interne potrebe. To se desilo jesenas, kada se dosta kockica složilo, a mi napisali upotrebljivu upgrade skriptu da postojeće podatke i projekte prebaci sa starog na novi sistem.

Od tada nam activeCollab 3 polako, ali sigurno pomaže da transformišemo način na koji radimo. Da ne dođe do zabune, ovim ne želim reći da je activeCollab 3 instant project menadžement alat, gde samo kupite licencu, dadate toplu vodu i svi vaši problemi su rešeni. Naprotiv, promene ne dolaze od alata, već od ljudi, a alati tu samo pomažu (softverski alati, metodologije, treninzi itd).

Primer jednog od takvih alata: podesiv home screen.

Sprint

Home screen sa informacijama o tome šta se trenutno dešava imamo u sistemu od samog početka, ali smo mogućnost podešavanja šta prikazuje dodali tek sad, u verziji 3. Za razliku od većine podesivih naslovnih strana (česta imena: home screen, home page, dashboard), gde imate jednu stranicu na koju možete staviti widgete, activeCollab 3 ih može imati više, u vidu tabova.

Moj screen trenutno ima dva taba:

  1. Sprint tab mi pokazuje moje zadatke u trenutnom sprintu (grupisane po tipu), sve zadatke u trenutnom sprintu grupisane po tome ko ih radi, kao i zaostale zadatke iz prethodnog sprinta. Iza ovih listinga stoji redizajnirani i značno moćniji filter zaduženja, a labele omogućavaju da vidim tip i status zadatka (ovi zamrčeni su BLOCKER i REOPENED zadaci, plavi su FIXED, a narandžasti CONFIRMED).
  2. Happening tab mi prikazuje "aktuelnosti" - listu aktivnost na projektima na kojima učestvujem, ko je online, diskusije koje sam pokrenuo ili na koje sam komentarisao itd.

Kako vreme bude prolazilo i meni budu trebali novi "pogledi" na zadatke, kao i na opšte stanje stvari, neću biti ograničen jednim ekranom i jednim setom widgeta. Umesto toga, uvek ću moći da ih dodam kao nove tabove, ili kao elemente postojećih, a ako nešto ne postoji u sistemu, pisanje novih widgeta se svodi na pisanje i smeštanje odgovarajuće PHP klase u odgovarajući folder.

Jedna mala stvar, iza koje stoji nedelju dana posla, koja će hiljadama ljudi omogućiti da lakše dođu do informacija koje im trebaju, znaju šta je sledeći korak i brže ga završe.