Godinu dana activeCollab-a 3

Prošlo je godinu dana od kada je activeCollab 3 izbačen. Tom verzijom smo "resetovali" activeCollab razvoj, a samim tim i način na koji smo do tada radili. Baš zbog toga je ovo bila jako uzbudljiva godina, sa prilično vidnim rezultatima:

  1. Izbačeno je više od 40 novih verzija. U verziji 3.3 je predstavljena Auto-Upgrade funkcionalnost, tako da ćemo izbacivati nove verzije još redovnije,
  2. Napredak ka verziji 4 smo rasparčali na tri koraka. Prvo je stabilizovan 3.1, pa onda izbačen 3.2 zimus i 3.3 pre mesec dana, a na v4 se uveliko radi. Ovo je bitno zato što je drugačije od načina na koji smo v3 razvijali: umesto da idemo na v4 direktno i zakopamo se na godinu ili dve dana bez značajnijih novih unapređenja, ka njoj dolazimo korak po korak, uz stalno izbacivanje novih stvari,
  3. Pripremljen je i pušten u test fazu activeCollab in the Cloud servis (kao ManageProjects.com).

Još jedna bitna stvar kod verzije 3 je što nam upravo ta verzija platforma za naš dalji rast i razvoj. Tu je i ManageProjects.com platforma, kao evolucija proizvoda i preusmeravanje naših aktivnosti više ka servisima, a manje ka klasičnom licenciranom softveru. Sve u svemu, jedna zanimljiva godina je za nama, a ja sam uveren da nas čeka još dosta uzbudljivih stvari u narednoj.