2015. godina kroz praćeno vreme

Sada će biti dve godine da koristim RescueTime da pratim kako trošim vreme. Kada sam počinjao bio sam neprijatno iznenađen koliko puno vremena sam provodio za računarom, a koliko mali peocenat bih mogao okarakterisati kao vreme koje smatram provedenim u efektivnom radu (komunikaciju ne računam, samo produkciju - programiranje, administracija, automatizacija, pisanje tehničke dokumentacije itd).

Svakodnevni cilj

RescueTime omogućava da se podesi cilj - vreme provedeno u određenoj aktivnosti za određeni vremenski period. Ovu mogućnost možete koristiti za praćenje produktivnih stvari (cilj mi je da provedem X sati radeći Y svaki dan) ili da neproduktivne stvari da držite pod kontrolom (ne želim da trošim više od 30 minuta na Twitteru). Verovatno ima i niz drugih načina na koji se ciljevi mogu koristiti, ali ova dva su mi najočiglednija. 

Negde tokom 2013. sam podesio prvi takav cilj: bar 2h efektivno u Software Development > Editing and IDE-s kategoriji, svaki dan, uključujući vikende. Evo ga rezultat:

2.82 sata efektive dnevno. Taj rezultat smatram uspehom i napretkom pošto sam se prošle godine jedva "izvukao" (sa nekih 2.05 sati dnevno ako me sećanje dobro služi).

Vreme po aplikacijama

Kao i što sam i mislio - najviše vremena sam proveo u editorima koda i terminalu. Takođe sam dosta vremena proveo i u komunikaciji, pre svega poslovnoj (privatna uglavnom ostaje vezana za telefon). Primarni alati su Active Collab, Outlook i Slack. 

Vreme po kategorijama

Ovaj graf kačim pre svega zato što pokazuje produktivno vs neproduktivno vreme. Što se produktivnosti tiče, nije cilj provoditi puno vremena za računarom, već da se ono što je provedeno što više "plavi".

I dalje…

Plan za 2016. je jednostavan: podići produktivno vreme provedeno programirajući ili administrirajući Active Collab sisteme na 3 sata efektive dnevno. Ako nastavim da radim kao što sam radio ove godine, uz malo više obraćanje pažnje na vreme potrošeno na društvenim mrežama, mislim da neću imati problema sa ostvarenjem tog cilja.