Veliki nedostatak HTML formi

Ponekad se iznenadim koliko se širok skup upita može zadati samo pomoću par kontrola. Tu su input (sa nizom varijacija), textarea, selectbox... Jesam li zaboravio nešto? Mislim da nisam... Pomoću ograničenog skupa od 5 do 10 vizuelnih kontrola moguće je zadati skoro svaki upit korisniku. Sve je to lepo i ja volim tu jednostavnost, ali se pokazalo da trenutno dostupne kontrole nisu dovoljne, ne zato što ne mogu da odrade posao, već zato što ni na koji način ne olakšavaju odrađivanje posla.

Konkretan primer je kada se od korisnika očekuje neki tekstualni unos, sa nizom ponuđenih vrednosti s tim da korisnik može da odabere jednu od njih ili unese nešto novo ukoliko ni jedna od ponuđenih ne odgovara. Recimo, treba da unesete ime mesta odakle ste. Programer je bio dobar pa je pomogao većini tako što je omogućio da se imena većih gradova jednostavno odaberu, ali ako ste recimo sa sela, teško da ćete ime tog sela naći u padajućoj listi. Znači, otkucajte ga. U desktop aplikacijama ovo se rešava običnom padajućom listom koja nije samo u select modu, već prima i bilo koji tekst.

Kako tako nešto uraditi sa HTML formama, a da nije autocomplete koji se pokazuje kada korisnik već počinje da unosi vrednosti? Ponekad ponuđene vrednosti bolje opisuju traženu informaciju od labele polja tako da bi bilo dobro da korisnik može da ih vidi pre nego što počne da unosi samo vrednost. Pada mi na pamet više načina, što sa radio grupama, kombinacijom select boxa i klasičnog tekst inputa i tako dalje, ali to opet nije to.

Da li znate nešto što bi na jednostavan (ili bar komplikovan, ali da se jednostavno koristi) način rešilo ovaj problem ili smo i dalje zaglavljeni sa kombinovanjem kontrola kad god nam zatreba iole kompleksniji unos?