Moje ime je Ilija Studen. Rođen sam 1983. godine u Somboru, odrastao u Bačkom Brestovcu. Sa 18 godina preselio sam se u Novi Sad kako bih studirao i tu sam i dan danas.

Ovaj blog sam počeo 12. aprila 2004. godine kao mesto na kome ću s vremena na vreme piskarati o stvarima koje me zanimaju. U međuvremenu je promenio 3 adrese da bi se na kraju skrasio ovde, ali se forma nije menjala. I dalje je u pitanju blog na kome s vremena na vreme pišem o stvarima koje me zanimaju bez nekog preteranog reda ili teme.

Najznačajniji projekat na kome sam do sada radio je Active Collab — web aplikacija za upravljanje projektima i komunikaciju unutar tima, rad sa klijentima itd. Ako u poslovanju aktivno koristite internet i dosta radite sa ljudima na raznim projektima pogledajte Active Collab; možda može da vam pomogne da projekti budu pre gotovi uz bolju komunikaciju.

Ukoliko želite, možete me kontaktirati na ilija.studen@me.com.

Transient